ברכת שרפת החמץ הפנימי שמקבלת כל משתתפת בסדנת "מתחדשת".