בערב שלפני ליל הסדר מתקיים טקס ביעור חמץ. על פי ההלכה היהודית המצווה היא לחפש את החמץ כדי לבערו מהבית. בתהליך שנעשה ב-3 שלבים: בדיקה, ביטול ובערה. בין אם אתם מתחברים לטקס היהודי ובין אם לא, אני מציעה להסתכל על זה כעל טריגר שמתניע התחדשות. ביעור שמתניע תחושה של חופש. של חירות. ומי מאיתנו לא […]