מה הבעיה? לכולנו יש אותן. הן יכולות להיות קטנות או גדולות, פשוטות או מורכבות. אנחנו לא אוהבים אותן. חלקנו כמעט לא שמים לב אליהן, חלקנו מרגישים אותן לפעמים, לאחרים נדמה שהן משתלטות על החיים.